Masini de injectie | Roboti | ENGEL Injectie S.R.L.
Menu - Harta site
HOME - Mase-Plastice.ro

   Mai nou, pe langa traditionalii 3R au mai aparut inca 3R (mai neoficiali) dar care vor trebui luati in considerare pe viitor, si anume: Regandire, Repara, Refuza.
   Regandire - produsul trebuie sa fie gandit inca din faza de proiectare (concept) pentru a putea fi ulterior compatibil 3R - Redus - Refolosit - Reciclat sau mai usor de 3R. Este un punct de vedere cu care sunt perfect de acord, mai ales in ziua de astazi, cand se pune accent pe scaderea poluarii.
   Repara - acest concept a inceput sa revina tot mai mult in aceasta perioada de timp afectata de criza mondiala (recesiune economica), ca un mijloc de economisire a cheltuielilor si practic de schimbare a mentalitatii societatii de consum, de a arunca lucrurile vechi, demodate sau stricate (defecte). Pentru mai multe informatii puteti accesa click aici. A aparut astfel un nou curent - Doneaza - , care in Romania este aproape necunoscut, dar care a inceput sa aiba un cuvant mare de spus, mai ales datorita organizatiilor caritabile. Pentru mai multe informatii click aici.
   Refuza - DA, este un drept al consumatorului de a lua decizia de a cumpara sau nu un produs si aveti aceasta putere ! Puteti astfel sanctiona individual greselile aparute pe piata si astfel sa schimbati mentalitatea.
   Pe aceste teme vom reveni in curand cu noi opinii si bineinteles ca sunteti bineveniti sa contribuiti la acestea.


   Etapizarea obiectivelor de recuperare si reciclare pe perioada 2002-2004 in Romania. 

Anul
Recuperare *
[%]
Reciclare **
[%]
2003
 2,00
 0,50
2004
 5,00
 2,00
2005
10,00
 3,50
2006
17,00
 5,00
2007
25,00
 8,00
2008
34,00
12,50
2009
43,00
18,50
2010
50,00
25,00

   * Procent din greutatea deseurilor de ambalaje.
   ** Procent din greutatea totala a materialelor de ambalare continute in deseurile de ambalaje recuperate, cu un procent minim de 15% din greutatea fiecarui tip de material de ambalare.

   Sursa: HOTARARE nr. 349 din 11 aprilie 2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.


   Consumul de mase plastice in Europa pe sector de activitate.

   Sector
milioane tone
%
   Ambalaje
13,72
37,3
   Constructii
 6,94
18,9
   Electric si electronic
 2,67
7,3
   Auto
 2,65
7,2
   Alte sectoare domestic/uz casnic
 7,83
21,3
   Industrii mari
 1,99
5,4
   Agricultura
 0,96
2,6
   Total
36,769
100  

Sursa: APME - Association of Plastics Manufactures in Europe.

   Legislatie

   Europeana
- Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje (pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010).
- Directiva nr. 99/31/EC privind depozitarea deseurilor (pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 10 ani, pana in anul 2017).
- Directiva Consiliului nr. 2000/76/EC privind incinerarea deseurilor (pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010).
- Directiva nr. 94/67/EC privind incinerarea deseurilor periculoase.
- Directiva nr. 89/369/EEC privind reducerea poluarii atmosferice cauzata de instalatiile noi de incinerare a deseurilor orasenesti.
- Directiva Cadru privind Deseurile nr. 75/442/EEC, amendata de Directiva nr.91/156/EEC.

   Romania
- Hotarârea de Guvern nr. 166/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 148 din 19.02.2004, aproba proiectul “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclarii” (finantarea proiectului se asigura din bugetul Fondului pentru mediu prin alocarea nerambursabil a a sumei de 9.600 lei/kg deseu de ambalaj PET postconsum colectat în vederea reciclarii, acordata agentilor economici care realizeaza operatiuni de reciclare a acestui tip de deseu). Informatii suplimentare: www.afm.ro - Administratia Fondului pentru Mediu.
- Ordin nr. 117 din 24 mai 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotarârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclarii", publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 1 iunie 2004. Informatii suplimentare: www.afm.ro - Administratia Fondului pentru Mediu.
- HOTARARE nr. 349 din 11 aprilie 2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
- LEGEA PROTECTIEI MEDIULUI NR. 137 / 1995, modificata si completata prin O.U.G. nr. 91 / 2002.
- LEGE nr. 294 din 27/06/2003 (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 14/07/2003) privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/20.06.2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995.
- LEGE nr. 73 din 4 mai 2000 privind Fondul pentru mediu.
- HOTARARE nr. 490 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/09.11.2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.
- HOTARARE nr. 189 din 28 februarie 2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice.
- HOTARARE nr. 175 din 12 februarie 2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile.
- LEGE Nr. 465 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.
- HOTARARE nr. 155 din 8 martie 1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995.
- LEGE nr. 426/2001 (publicata in M. Of: nr. 411/25.07.2001), pentru modificarea, completarea
si aprobarea OUG nr. 78/2000 (publicatå în Monitorul Oficial nr. 283/22.06.2000) privind regimul si gestionarea deseurilor; (acordarea de facilitati financiare (subventii) societatilor comerciale, in scopul gestionarii deseurilor rezultate din activitate).
- LEGE nr.86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu (Conventia Aarhus).
- Hotarare de Guvern nr. 173/2000 privind reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari.
- Hotararea de Guvern nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- Hotarire nr. 856 din 08/16/2002 evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
- LEGE Nr. 6 din 25 ianuarie 1991pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora.
- LEGE Nr. 137 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33 din 08/18/1995 privind masuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel.
- LEGE nr. 645/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii.
- HG nr. 128/2002 (publicata in M.Of nr. 160/06.03.2002), pentru incinerarea deseurilor.
- HG nr. 162/2002 (publicata in M.Of. nr. 164/07.03.2002), privind depozitarea deseurilor.
- Ordinul nr. 265/503/2001 al ministrului industriei si resurselor si al ministrului administra¡iei publice, pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autoriza¡iei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice.
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 64/2001 - M.Of. nr. 203/23.04.2001 de aprobare a Normelor metodologice privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autoriza¡iei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile.

   Firme de reciclare mase plastice:

   Lista reciclatori Romania -
http://reciclare.minind.ro/Lista_RECICLATORI_deseuri_mase_plastice_03_04.pdf

   Alte link-uri:

   EuCertPlast ;
   EuPR - European Plastics Recyclers ;
   EPRO - European Association of Plastics Recycling and Recovery ;
   EuPC - European Plastics Converters ;
   EuPET - European Association unoriented Polyester Films ;
   Recovinyl ;
   Cyclos ;
   ITW Group ;
   CeDO Recycling ;
   Schoeller Arca Systems ;
   ASSORIMAP ;
   IPPR ;
   WPE ;


   Nou !!! IdentifKit - Kit de identificare a maselor plastice.

   Metode de identificare plastic:

I - Prima metoda de identificare plastic (simbol reciclare 1, 2, 3, 4, 5, 6): format .PDF
II - A doua metoda de identificare plastic (simbol reciclare 1, 2, 3, 4, 5, 6): format .PDF
III - A treia metoda de identificare plastic (simbol reciclare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7): format .PDF (in curand)

   Metode de identificare mase plastice (termoplastice si termoset) si elastomeri: format .PDF (in curand).
 

 
Articole tehnice cauciuc | Produse injectate din plastic | Procesare injectie plastic


[ top ]    [ Harta site ]
 

Links & Banners:

Subscrie lista email Mase-Plastice.ro
View Silviu Ghetiu's profile on LinkedIn
& my LinkedIn group
LinkedIn Grup: Mase plastice (PLASTIC) in Romania.
copyright  papagali  Mase-Plastice.ro; Web Design: Silviu Corneliu GHETIUWeb Hosting: 1and1.com;